6 Haarstijlen die simpel maar super cute zijn

Hee peepz, deze blogpost gaat over, zoals je al kan lezen aan de titel, 6 haarstijlen die simpel maar cute zijn. Lees je gezellig mee?

Haarstijlen kom je overal op het internet tegen. Vooral op Pinterest kan je de gekste creaties vinden. Nou heb ik voor jullie net iets anders. Deze haarstijlen zul je vast al kennen, maar ik wil ze opnieuw in het daglicht zetten. Ze zijn namelijk super cute, right? Daarom kunnen deze haarstijlen in jou haarkennis niet ontbreken 😉 De haarstijlen draag ik zelf ook super vaak, en elke haarstijl zit super chill. Soms draag ik wel eens meerdere verschillende haarstijltjes op één dag… Ben ik de enige? Vandaag ga ik deze haarstijlen dus met jullie delen. Je moet verder lezen! Ik ben verliefd om de stijltjes!

Clipje

Deze haarlook is super snel en makkelijk. Pak je haar samen naar achter en gooi er een clipje in! Twee plukjes aan de voorkant eruit en Good to go.

Knotje

Deze look is een jaartje geleden helemaal hip geworden. Nu zie je meiden ze nog steeds af en toe dragen. Ik draag het knotje nog in ieder geval lekker wel, want ik vind het leuk zitten en je voorste plukken zijn uit je gezicht. Twee vliegen in één klap!

Scrunchie

LOVE THE SCRUNCHIES! Ik ben zo blij dat dit weer helemaal hip is geworden. Het is een super makkelijke elastiekjes vervanger, maar maakt je outfit (ja zelfs je outfit) net wat af. Als je een super simpele outfit als ik hier aan heb: een blouse, spijkerbroek en witte gympen, is een scrunchie de perfecte detail. Ik heb deze scrunchie zelf gemaakt…

Lage paardenstaart

Jawel, de wel bekende paardenstaarten blijven een all time fave. Su-per makkelijk om te maken natuurlijk en je haar zit gelijk even uit de weg. Met twee plukjes uit je staart is de coup nog cuter (is dat een woord?:))

Lage knot

Deze techniek voor een lage knot heb ik zelf nog nooit gedaan, mijn zusje kwam namelijk ermee. Het is een moeilijke draai, maar er bestaan heel veel manieren voor het maken van een knot dus google het even. (Hoe je deze knot maakt zal ik wel even op Instagram zetten!) In ieder geval ziet het er strak en mooi uit!

Hoge paardenstaart

Klassieker weer, maar super stoer en hip. Lekker een wilde hoge staart. Weer met leuke plukjes aan de voorkant eruit en het blijft leuk!

                                    ENGLISH

Hey peepz, this blog post is about, as you can already read by the title, 6 hairstyles that are simple but cute. Are you reading along?

Hairstyles can be found everywhere on the internet. Especially on Pinterest, you can find the craziest creations. Well, I have something else for you. You probably already know these hairstyles, but I want to put them in the spotlight again. They are super cute, right? That is why these hairstyles cannot be missing in your hair knowledge;) I also wear the hairstyles super often, and every hairstyle is super chill. Sometimes I wear several different hairstyles in one day … Am I the only one? So today I will share these hairstyles with you. You must continue reading! I’m in love with the styles!

Clip

This hair look is super fast and easy. Grab your hair back together and throw a clip in it! Two tufts out at the front and Good to go.

Bun

This look became hip a year ago. Now you see girls still wearing them occasionally. In any case, I still wear the bun, because I like sitting and your front picks are out of your face. Two birds with one stone!

Scrunchie

LOVE SCRUNCHIES! I am so happy that this has become hip again. It is a super easy elastic replacement, but it makes your outfit (yes, even your outfit) just a bit off. If you want a super simple outfit like this: a blouse, jeans, and white sneakers, a scrunchie is a perfect detail. I actually made this scrunchie myself…

Low ponytail

Yes, the well-known ponytails remain an all-time fave. Su-per easy to make of course and your hair are out of the way right away. With two tufts from your tail, the coup is even cuter (is that a word? :))

Low bun

I have never done this technique for a low bun myself because my sister came with it. It is a difficult twist, but there are many ways to make a knot so google it for a moment. (How to make this bun I will put on Instagram!) In any case, it looks sleek and beautiful!

High ponytail

Classic weather, but super cool and hip. Nice wild high tail. Out again with nice tufts on the front and it remains fun!